decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration
Engels USA Nederlands
Back loop only (BLO) Alleen de achterste lussen
Back post double crochet (Bpdc) Stokje langs achter gehaakt
Chain – chain stitch Losse
Crochet Haken
Decrease(s) Minderen
Double treble crochet (Dtc) Driedubbel stokje
Double crochet (Dc) Stokje
Half double crochet (Hdc) Half stokje
Foundation chain Opzetketting
Front loop only (FLO) Alleen de voorste lussen
Loop(s) Lus – lussen
Increase(s) Meerderen – meerderingen
Repeat – repeat from Herhaal – herhaal vanaf
Magic ring Magische ring
Single crochet (sc) Vaste
Row Rij
Stitch (st) Steek
Slip stitch (slst) Halve vaste
Treble crochet (Tc) Dubbel stokje
Skip Overslaan
Yarn over Garen over je haaknaald
Turn Keer je werk om
loading
×