decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration
FransNederlands
AiguilleNaald
Aiguille de crochetHaaknaald
Au-dessusBoven
AugmentationMeerderen
BoucleLus
BrasArm(en)
BrideStokje
Cercle MagiqueMagische ring
ChacunElke / iedere
ChaîneKetting
ChangerWisselen
Cheveux(de) haren
CommencerBeginnen
CorpsLichaam
CrochetHaaknaald
Demi-brideHalf stokje
DessousOnder
DiminutionMinderen
DoigtVinger
Double-brideDubbel stokje
EnsembleSamen
EntreTussen
Épinglespeld(en)
FilDraad
x..Fois x..Aantal keer
Jambe(s)Been / benen
LaineWol / garen
Maille(s)Steek / steken
Maille ChainetteLosse
Maille Coulée / GlisseéHalve vaste
Maille SerréeVaste
Main(s)Hand(en)
Marqueur / MarquéMarkeerder / Markeren
MuseauSnuit
Oreille(s)Oor / Oren
Pied(s)Voet(en)
RangRij
RépéterHerhalen
Restant(es)Resterende
SauterOverslaan
Suivant(e)Volgende
TêteHoofd
TourToer / ronde
TravaillerWerken
VisageGezicht
loading
×